Đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp

Chính trị | 07:00 Thứ Năm ngày 08/12/2016
(HNM) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 475-CV/TU về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ, Kế hoạch số 50-KH/TU về việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo của Đảng bộ và chính quyền thành phố.


Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 5-1-2004 của Thành ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực của thành phố; đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của thành phố vào cuộc sống; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những thành tích, sáng kiến, mô hình, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong thời gian tới, Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; tham gia viết tin, bài, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị - xã hội thành phố. Công tác nghiên cứu, khai thác, phát huy hiệu quả thông tin trên báo, tạp chí nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng sáng tạo các kiến thức trong thực tiễn cần được chú trọng.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc mua, đọc và làm theo báo Đảng; tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên thường xuyên đọc, nghiên cứu báo Đảng; đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

Đặc biệt, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hànộimới, Kinh tế và Đô thị phải được phát hành tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; các ấn phẩm Thông tin nội bộ, Báo Hànộimới, Kinh tế và Đô thị được phát hành tới các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên toàn thành phố.
Linh Chi
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo