Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội dành 3 ngày họp kiểm điểm tập thể, cá nhân

Chính trị | 15:29 Thứ Tư ngày 11/01/2017
(HNMO) - Ngày 11-1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Ảnh: Viết Thành

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ gắn với kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trình hội nghị đã được chuẩn bị công phu, chi tiết trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Ban Thường vụ Thành uỷ đã họp hai kỳ để xây dựng báo cáo, đồng thời tiếp thu nghiêm túc ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa diễn ra.

Trên cơ sở báo cáo, tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ bám sát hướng dẫn của Trung ương để kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với tự soi mình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Thành ủy, hội nghị sẽ lần lượt kiểm điểm 22 cá nhân gồm 18 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ và 4 đồng chí Thành uỷ viên là Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trình tự kiểm điểm lần lượt là đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; sau đó kiểm điểm theo nhóm gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, khối các đoàn thể; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ là trưởng các ban Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ là phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; cuối cùng là 4 Thành uỷ viên là phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13-1.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo