Sửa mình để vun đắp niềm tin

Chính trị | 07:39 Thứ Bảy ngày 28/01/2017
(HNM) - Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rực rỡ đã tạo luồng sinh khí mới cho đất nước. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần vào cuộc quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm đầu nhiệm kỳ mới, Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp mới nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhìn lại để đi tới, những kết quả bước đầu đã củng cố, vun đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp sức cho đất nước bước vào năm mới Đinh Dậu 2017 với quyết tâm mới, thành công mới.

1. Năm Bính Thân 2016 in đậm dấu ấn đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với những chủ trương, chính sách quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được chỉ ra, Nghị quyết đã phân tích, làm rõ, khẳng định đây là cuộc chiến đầy cam go nhưng không thể không làm. Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở”.

Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết cho thấy tinh thần hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc được tổ chức trực tuyến với 64 đầu cầu, 12.500 đại biểu tham dự, nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự "là đạo đức, là văn minh"”.

Năm 2016 còn đánh dấu bước chuyển biến mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với “sứ mệnh” tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Hàng loạt điểm mới, nhất là phương châm thực hiện “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau” đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp được kỳ vọng sẽ tạo nên sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng Đảng luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng. Cùng với các giải pháp toàn diện, đồng bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn những vụ án trọng điểm, được dư luận đặc biệt quan tâm để tập trung chỉ đạo sớm đưa ra xét xử được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt trong năm qua, từ phát hiện về chiếc xe Lexus gắn biển xanh không đúng quy định của ông Trịnh Xuân Thanh, dưới sự chỉ đạo cương quyết của Trung ương Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, hàng loạt những vấn đề tiêu cực liên quan đã lần lượt được làm rõ. Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016 đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng liên quan việc luân chuyển, bổ nhiệm không đúng quy định đối với ông Trịnh Xuân Thanh…

2. Sự chuyển động mạnh mẽ của Trung ương với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tại Hà Nội, với tinh thần gương mẫu đi đầu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đã tập trung, quyết liệt đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng với tinh thần chủ động, sáng tạo và đổi mới. Thành ủy Hà Nội đã ban hành 8 chương trình công tác toàn khóa vừa đổi mới về nội dung, hình thức vừa rút ngắn về thời gian ban hành. Đặc biệt, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu ở mỗi chương trình đều rất cụ thể, gắn với phân công và nguồn lực thực hiện.

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”. Ngay sau khi ban hành Chương trình, Thành ủy đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án. Kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố được thể hiện rõ nét gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Với kết quả giảm 59 phòng, ban, 130 đơn vị sự nghiệp, 27 ban quản lý, Hà Nội đã thu gọn đầu mối, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Năm Bính Thân 2016 chứng kiến sự tập trung cao độ của Đảng bộ, chính quyền thành phố chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hướng tới nền hành chính liêm chính, phục vụ. Ngay sau khi Thành ủy ban hành các chương trình công tác, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 10 đoàn giám sát làm việc với trên 30 quận, huyện, thị, cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính và việc nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động thanh tra công vụ đã bám sát những vấn đề thời sự đặt ra, làm rõ những vụ việc được dư luận nhân dân, báo chí phản ánh. Dư luận nhân dân và báo chí ghi nhận sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử với dân ở các cơ quan hành chính và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo quyết liệt duy trì kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống chính trị, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thành phố đã kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ. Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 330 cuộc thanh tra, đã kết luận 268 cuộc. Qua thanh tra trong năm qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. CATP Hà Nội đã tiến hành khởi tố điều tra 17 vụ, với 44 bị can tham nhũng…, thu hồi khoảng 2.000m2 đất và 17,4 tỷ đồng… Việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật còn được thể hiện rõ trong việc xử lý kịp thời một số vụ việc cán bộ, công chức ứng xử thiếu chuẩn mực…

Mặc dù là đảng bộ lớn với 59 đảng bộ cấp trên cơ sở, gần 3.000 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 40 vạn đảng viên, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng, mọi diễn biến, mọi dấu hiệu vi phạm đều được làm rõ, xử lý. Hà Nội đang có những bước đi vững chắc, tạo ra những chuyển biến cụ thể hằng ngày trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thành phố cũng là địa phương đi đầu trong việc triển khai kịp thời, bài bản những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Trong đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU, xác định khâu đột phá là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức...

Cuối tháng 12-2016, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó có Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đảng bộ Thủ đô đã thể hiện quyết tâm thực hiện nghị quyết quan trọng này với những đổi mới ngay trong cách học tập và quán triệt Nghị quyết. Cấp ủy các cấp được yêu cầu chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; bám sát thực tiễn cơ sở.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên, phải được tập trung thực hiện tốt từ việc xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện đôn đốc, kiểm tra và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Sửa mình cho xứng với niềm tin của nhân dân - sự quyết liệt từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang từng bước củng cố, vun đắp niềm tin trong xã hội, trong nhân dân. Đây là nguồn lực to lớn, tạo tiền đề cho đất nước và Thủ đô tiếp tục đạt thành tựu to lớn hơn nữa trong năm mới Đinh Dậu 2017 và những năm tiếp theo.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo