Lựa chọn những vấn đề cấp thiết đang đặt ra, xây dựng chuyên đề, đề án để giải quyết

Chính trị | 15:15 Thứ Hai ngày 13/02/2017
(HNMO) - Sáng 13-2, kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy khoá XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, các chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hoá Chương trình phải bảo đảm thực chất, giải quyết được những vấn đề cấp thiết cuộc sống đang đặt ra.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy khoá XVI nhằm xem xét thảo luận về kết quả công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cho ý kiến về 10 chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hoá Chương trình theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy trình bày các dự thảo báo cáo, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã điều hành thảo luận. 12 lượt ý kiến thẳng thắn đóng góp về báo cáo kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo khẳng định, năm 2016, Ban Chỉ đạo cùng với các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở đã triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/TU một cách khẩn trương, kịp thời, đạt kết quả tốt. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng các cấp ủy Đảng đã triển khai kịp thời các nội dung. Nổi bật là triển khai sớm, có nhiều đổi mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có nhiều điểm mới, được Trung ương đánh giá cao. Các cấp ủy đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hoạt động của các ban Đảng Thành ủy “thấm đẫm” nội dung Chương trình 01-CTr/TU. 59 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã triển khai thực hiện Chương trình, coi đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt quan trọng hàng đầu. Kết quả thực hiện Chương trình 01-CT/TU đã tác động, tạo động lực để các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả toàn diện trong năm 2016.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, còn một số hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn tới. Đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”; một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém, chưa thể hiện tốt vai trò lãnh đạo. Các chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hoá Chương trình 01-CTr/TU còn triển khai chậm.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, năm 2017, Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Thành ủy; chỉ đạo tổ chức tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, hệ thống chính trị và công tác cải cách hành chính.

Về các chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hoá Chương trình 01-CTr/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chủ trì phải hoàn thành nội dung trình Thường trực Thành ủy phê duyệt trong tháng 3-2017. Đồng chí nhấn mạnh, việc cụ thể hoá Chương trình 01-CTr/TU quan trọng nhất là chất lượng, tính thực chất của từng chuyên đề, đề án, đề tài. Gợi ý những nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Mỗi cơ quan chủ trì phải tư duy lại, lựa chọn những vấn đề cấp thiết thực tiễn đời sống đang đặt ra để xây dựng chuyên đề, đề án, đề tài giải quyết.
Võ Lâm (Ảnh: Viết Thành)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo