Hà Nội cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39-NQ/TƯ

Chính trị | 16:24 Thứ Sáu ngày 17/02/2017
(HNMO) - Chiều 17-2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thành phố thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ họp phiên thứ 6, thảo luận về kết quả thực hiện công tác năm 2016, phương hướng công tác năm 2017, xem xét Báo cáo thẩm định đề án vị trí việc làm khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội.

Báo cáo của BCĐ khẳng định, thành phố đã cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39-NQ/TƯ (ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức) tinh gọn bộ máy, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tham dự.

Báo cáo BCĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong đó, khối các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, tổ chức chính trị thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức hội nông dân tại 7 quận.

HĐND thành phố đã thực hiện tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Cơ cấu tổ chức bộ máy các ban, Văn phòng HĐND bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo quy định pháp luật. Khối các cơ quan trực thuộc UBND thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và cơ quan tương đương. UBND thành phố cũng đã hoàn thành sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; sắp xếp lại BCĐ Giải phóng mặt bằng thành phố; sáp nhập 3 quỹ thành 1 đơn vị trực thuộc thành phố.

Tại các quận, huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất cơ cấu 12 phòng chuyên môn. Riêng huyện Ba Vì có thêm phòng Dân tộc; các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức giảm phòng Dân tộc, chuyển chức năng về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Các quận, huyện, thị xã cũng đã sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài Phát thanh thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao; sáp nhập các ban quản lý chợ trên cùng một địa bàn thành 1 ban quản lý chợ; sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp vào Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo địa bàn; sáp nhập 24 chi nhánh phát triển quỹ đất và 24 ban bồi thường GPMB cùng địa bàn thành 24 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Đối với 6 quận, huyện không có Chi nhánh Phát triển quỹ đất được tổ chức như sau: 4 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng thực hiện sáp nhập Ban Bồi thường GPMB vào Ban Quản lý dự án quận; 2 huyện Chương Mỹ, Thạch Thất thực hiện đổi tên và kiện toàn Ban Bồi thường GPMB thành Trung tâm Phát triển quỹ đất. Các quận, huyện, thị xã cũng đã thực hiện đổi tên Đội Thanh tra xây dựng địa bàn thành Đội Quản lý trật tự đô thị và giao UBND cấp huyện quản lý toàn diện về thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị và xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Tính đến nay, qua rà soát sắp xếp, toàn thành phố đã giảm được 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ.

BCĐ thành phố thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ khẳng định, các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả; chất lượng, khối lượng công việc được cải thiện; phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau sắp xếp, dự kiến giảm được 128 đầu mối cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng cho biết, từ năm 2008 đến nay, thành phố không tăng tổng biên chế công chức. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, dự kiến năm 2017, khối cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội giảm 69 biên chế so với hiện nay, đến năm 2020 giảm 423 người so với hiện nay; giảm được chi ngân sách từ khoảng 9,9 tỷ đồng đến khoảng 59,5 tỷ đồng. Khối chính quyền thành phố đã giảm 704 hợp đồng có chỉ tiêu tồn tại nhiều năm; giải quyết 3 đợt tinh giản biên chế với kết quả giảm 159 trường hợp. Năm 2016, khối cơ quan chính quyền đã giảm 1,5% biên chế công chức được giao (141 biên chế).

Cũng theo báo cáo trên, đến nay, Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành thẩm định đề án vị trí việc làm 50/50 cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo