Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo tại Hà Nội

Chính trị | 17:53 Thứ Ba ngày 07/03/2017

(HNMO) - Chiều 7-3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết trên địa bàn Thành phố.

Dự buổi làm việc có  Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Lê Bá Trình; các đồng chí trong Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn;  đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Đoàn khảo sát Trung ương đã đưa ra các vấn đề cần tìm hiểu để các cơ quan liên quan của Hà Nội giải đáp. Các câu hỏi tập trung vào nội dung như đánh giá  việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 25; sự phối hợp, kết hợp giữa các cấp, các ngành; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết; những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị khi triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 25 ra đời, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Đề án 25, cụ thể hóa và xác định rõ công tác tôn giáo là nội dung quan trọng, có tính chiến lược, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Sau 15 năm triển khai, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung và chức sắc, tín đồ nói riêng trên địa bàn Hà Nội đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và ổn định quốc phòng, an ninh địa phương.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo, có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, vận động nhân dân xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo đã đi vào nền nếp, các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức hoạt động đúng quy trình của pháp luật; hệ thống chính trị nơi đồng bào công giáo được củng cố vững mạnh; không phát sinh các vụ việc phức tạp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hà Nội cũng kiến nghị, đề xuất với Trung ương một số vấn đề, trong đó tập trung vào công tác bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc; tăng cường thông tin hai chiều; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” trong  tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Mai Chi
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo