Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Kỷ niệm 20 năm thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1

Chính trị | 18:56 Thứ Năm ngày 09/03/2017
Chiều 9-3, tại Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (12/3/1997 - 12/3/2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên cờ truyền thống của đơn vị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã tổ chức diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng, trình diễn kỹ năng chuyên môn phục vụ công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm; trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân, ra đời trong bối cảnh tội phạm khủng bố quốc tế, bắt cóc con tin đã trở thành mối đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực, trên thế giới cũng như an ninh của mỗi quốc gia.

Là đơn vị vũ trang tinh nhuệ, cơ động chiến đấu nhanh, luôn đối mặt với hiểm nguy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, Tiểu đoàn được xác định là đơn vị vũ trang chiến đấu đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân.

Trong suốt quá trình 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn đã phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương, các đơn vị Quân đội và các cơ quan hữu quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án tác chiến, phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin... Tích cực tấn công triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm có sử dụng vũ khí, truy bắt nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả các “điểm nóng” về an ninh, trật tự, các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật...; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã nêu nhiều tấm gương sáng, mưu trí, dũng cảm, kiên cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những tấm gương đó đã góp phần hun đúc, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, tăng cường niềm tin yêu và sự gắn bó mật thiết của nhân dân đối với lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khủng bố... còn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... và tệ nạn xã hội vẫn đang là mối quan tâm của toàn xã hội.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác, đặc biệt là quy trình tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến khủng bố, bắt cóc con tin, các “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm phải chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; hiệp đồng chiến đấu với Công an các đơn vị, địa phương trong các chuyên án lớn và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, phải chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập các phương án tác chiến phòng, chống bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau, làm tốt công tác điều tra cơ bản, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế với Cảnh sát đặc nhiệm các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ tác chiến, tranh thủ sự giúp đỡ về trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trong tình hình mới.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ, sĩ quan chỉ huy. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm cần thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Quan tâm làm tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, chỉ biết “còn Đảng là còn mình”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và kinh nghiệm đã tích lũy được qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. 
Theo TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo