Tăng cường phối hợp, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân

Chính trị | 15:03 Thứ Sáu ngày 17/03/2017
(HNMO) - Chiều 17-3, trước sự chứng kiến của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2017-2021.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý thay mặt hai cơ quan đã ký vào biên bản Chương trình phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chứng kiến lễ ký kết.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố đã cùng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2010-2016. Đây là việc cụ thể hoá Quyết định số 221-QĐ/TƯ ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTƯ ngày 9-10-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Cùng với Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố, Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy và UBND cùng cấp cũng đã ký kết các chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2010-2016. Báo cáo và các ý kiến tham luận khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo cấp ủy và UBND cùng cấp rất cần thiết, đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua 6 năm thực hiện, chương trình phối hợp đã tạo chuyển biến mạnh trong tổ chức thực hiện các nội dung công việc ở cả Ban Tuyên giáo và UBND cùng cấp. Vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong công tác GPMB và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được khẳng định. Nhờ phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc, nhiều việc mới, việc khó đã được các cấp chính quyền triển khai thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND TP Hà Nội quyết định ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021. Hai cơ quan quyết tâm đồng hành góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội Thủ đô phát triển.

Chương trình phối hợp giai đoạn tới gồm 6 nhóm nội dung, quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên. Trong đó, ngoài việc phối hợp tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; các chương trình, kế hoạch, đề án của thành phố; hai cơ quan sẽ phối hợp tuyên truyền công khai các chính sách về quy hoạch phát triển đô thị, công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới… Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại; kịp thời đề xuất những giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2010-2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố cũng như công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy với UBND cùng cấp giai đoạn này. Kết quả phối hợp đã góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước trong những năm qua, cũng như góp phần tổ chức thành công các sự kiện trọng đại, nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước. Phó Bí thư Thường trực chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu chính xác cho Thành ủy, UBND thành phố giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, “nóng”. Hai cơ quan phải chú trọng tuyên truyền những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nổi bật là việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, thực hiện các Quy tắc ứng xử, đẩy mạnh công tác GPMB theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu cấp ủy các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với UBND cùng cấp để tạo sự đồng thuận, thống nhất từ thành phố xuống cơ sở trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo