Hà Nội: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã đi vào nền nếp

Chính trị | 10:17 Thứ Ba ngày 11/04/2017
(HNMO) - Sáng 11-4, tại Quận ủy Nam Từ Liêm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác Giáo dục lý luận chính trị thành phố quý I với chủ đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - một năm triển khai tại cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo về công tác giáo dục lý luận chính trị TP Hà Nội quý I, Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy) Phạm Ngọc cho biết: Năm 2017, Thường trực Thành ủy yêu cầu rà soát nội dung, đối tượng, kinh phí, công tác phối hợp... của các chương trình bồi dưỡng, đào tạo toàn thành phố nên việc phê duyệt kế hoạch bị chậm hơn định kỳ những năm trước. Tuy vậy, thường trực các quận, huyện, thị ủy đã chủ động chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị ủy phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quý I, nhiều trung tâm duy trì tốt việc báo cáo, trong đó đánh giá cụ thể từng chương trình học, lớp học, đặc biệt là áp dụng việc giảng dạy các chương trình mới. Các đơn vị mở được nhiều lớp là: Long Biên (17 lớp, 4.180 học viên), Thanh Xuân (19 lớp, 3.719 học viên), Thạch Thất (24 lớp, 3.123 học viên), Ba Đình (17 lớp, 2.984 học viên)…

Đánh giá việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 1-9-2016 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, báo cáo nêu rõ: Các địa phương, đơn vị đã triển khai nghiêm túc. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã được các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên. Một số quận, huyện ủy chưa thật sự coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao 9 ý kiến tham luận, đã cho thấy sự chủ động tham mưu đúng, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Các đơn vị đã chú trọng thực hiện Chỉ thị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã đổi mới công tác tuyên truyền gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng chỉ ra một số hạn chế như: Nhiều đơn vị còn lúng túng trong cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vẫn còn cấp ủy nhận thức chưa đúng, chưa sâu sắc về Chỉ thị số 05-CT/TƯ, chưa coi đây là một trong những giải pháp hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II và năm 2017, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, cùng với 9 nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Để khắc phục bệnh hình thức, nói nhưng không làm, mỗi đơn vị cần lựa chọn những việc bức xúc, còn yếu kém gắn với kiểm điểm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để khắc phục, đồng thời, phát huy tính tự giác, tính chủ động của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký “việc làm theo” cho phù hợp. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở quan tâm xác định các mô hình, tăng cường khen thưởng những người lao động trực tiếp tích cực học và làm theo gương Bác. Trước mắt, trong dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19-5) sắp tới, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các cuộc giao lưu, hội thi một các thiết thực, hiệu quả...
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo