Đảng bộ khối Các cơ quan TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017

Chính trị | 13:07 Thứ Ba ngày 11/04/2017
(HNMO) - Ngày 11-4, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ tám, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 03 - NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối Các cơ quan TP Hà Nội”.


Trong quý I, Đảng ủy khối kết nạp 100 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 76 đồng chí, chuyển sinh hoạt cho 151 đồng chí. Đảng ủy khối thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và Đảng ủy khối; thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính” và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”…

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK, đã có 66/67 tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp và đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều cấp ủy đã thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị Đảng ủy khối tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; công tác cán bộ. Các ý kiến chia sẻ cách làm, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...
Nguyệt Ánh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo