Phê duyệt đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chính trị | 07:49 Thứ Năm ngày 20/04/2017
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 2315/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

Đề án nhằm đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự nhận thức chung, thống nhất, cùng đồng hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô…

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; công chức; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức chuyên môn các ngành: Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật, công nghệ thông tin, ban quản lý dự án.

Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể như tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 400 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sở, quận, huyện, thị xã; trong đó sẽ chọn cử 84 học viên là giám đốc sở, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện đi học tập kinh nghiệm quốc tế với phương châm tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhất của thế giới.

Thành phố cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho: 1.734 trưởng phòng, phó trưởng phòng sở, quận, huyện, thị xã; 5.500 công chức chuyên môn, nghiệp vụ; 1.432 chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; 2.700 công chức tiếp công dân, bộ phận “một cửa”…
Thành Vinh
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo