Ban hành Chương trình hành động thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Chính trị | 06:17 Thứ Năm ngày 27/04/2017
Ngày 25-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Theo đó, Chính phủ xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện mà các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Để nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là Chính phủ kiến tạo; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tính kết nối, gia tăng liên kết vùng, khu vực và quốc tế; ưu tiên đầu tư và đa dạng hóa các loại hình thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông; giữ vững an ninh tài chính - tiền tệ; đẩy nhanh quá trình hình thành, phát triển đồng bộ và thông suốt các loại thị trường…
HNM
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo