Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm

Chính trị | 14:15 Thứ Sáu ngày 19/05/2017
(HNMO) - Sáng 19-5, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì buổi toạ đàm. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khen thưởng các tập thể xuất sắc. Ảnh- Bá Hoạt

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện và đã thu được những kết quả quan trọng. 

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập chuyên đề toàn khóa gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng bộ khối cũng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ; chủ động, sáng tạo, xây dựng, bổ sung, cụ thể chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức đăng ký thực hiện, làm theo. Từ đó, bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Những vấn đề, vụ việc bức xức, nổi cộm được tập trung giải quyết và đã có sự chuyển biến tích cực.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận về 7 vấn đề: Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; thực hiện cải cách hành chính trong từng lĩnh vực công tác; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với tính chất nghề nghiệp; văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, đảng viên, công chức; học tập lý luận, gắn lý luận với thực tiễn.

Đánh giá cao các ý kiến tham luận tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố cùng với toàn Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mô hình, cách làm cụ thể thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị đã được thực hiện. Qua đó, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được nâng lên. Phần lớn cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điểm mới trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Đảng bộ Khối là các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Kết quả này đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, được cán bộ, đảng viên và nhân nhân ghi nhận.

Thực tế này một lần nữa khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc làm theo Bác. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,57%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Thủ đô tăng 10 bậc. Vị thế, uy tín của Thủ đô trong khu vực và thế giới cũng ngày càng được nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trung ương và tập trung vào sáu nội dung quan trọng. Trong đó, cần phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp từ thành phố tới cơ sở, vận động quần chúng nhân dân làm theo. Đặc biệt, cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mọi hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội và chiến lược phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy, phát huy sức mạnh tập thể, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, đóng tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của Thủ đô.

Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo