Đại biểu HĐND huyện Gia Lâm tiếp xúc cử tri

Chính trị | 05:41 Thứ Ba ngày 06/06/2017
(HNM) - Trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Gia Lâm, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại 8 đơn vị bầu cử để thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh, kiến nghị với HĐND huyện nhiều vấn đề như, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị UBND huyện siết chặt công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân...
Tuấn Việt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo