Nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền, đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Chính trị | 09:16 Thứ Ba ngày 27/06/2017
(HNMO) - Đây là hai trong những chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay, 27-6, tại trụ sở Quận ủy Hà Đông.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Giải pháp và định hướng bố trí sắp xếp cán bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức


Trình bày Báo cáo sơ kết, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hạnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù khối lượng công việc lớn, song với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng TP và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.

Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, kiểm soát công việc chặt chẽ hơn. Lãnh đạo các đơn vị ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP cũng chú trọng việc nắm tình hình, tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở, giao ban chuyên đề theo khối, trả lời, giải đáp thắc mắc cho cơ sở.

Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã tăng cường mối quan hệ công tác. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP cũng đã làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm, động viên cán bộ, công chức phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên; kết quả công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban và của ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc. Đáng chú ý, theo Ban Tổ chức Thành ủy, mô hình tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều bất cập, nhất là tổ chức đảng trong doanh nghiệp, các đảng bộ tổng công ty. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tính chủ động trong sắp xếp, bố trí và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt. Tình trạng hụt hẫng cán bộ, giải pháp và định hướng bố trí sắp xếp cán bộ chưa được quan tâm đúng mức…

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, 9 ý kiến thảo luận tại hội nghị đã nêu ra những bất cập trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác luân chuyển cán bộ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt

Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém

Đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố, trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ ra 5 kết quả nổi bật. Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của Trung ương và Thành ủy. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ cấp thành phố được chuẩn bị tốt, tinh gọn, có chất lượng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tiếp tục tham mưu thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với cách làm cẩn trọng, bài bản, khoa học, hiệu quả; tổ chức tổng kết, đổi mới thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy; làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tăng cường trao đổi học hỏi lẫn nhau về những bài học thành công và cả kinh nghiệm khắc phục yếu kém, nhất là việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đây cũng là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phải tập trung làm tốt.

Ảnh: Bá Hoạt

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rà soát lại tổ chức cơ sở đảng ở 584 xã, phường, thị trấn, từ đó phát hiện một số tổ chức đảng yếu kém cần kiện toàn ngay, trong đó có thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), tổ dân phố Giáp Tứ (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) hay tiểu khu Mỹ Lâm (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên)… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ: “Ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai, Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên và Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Đức khẩn trương tham mưu với cấp ủy để kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định tình hình ở những địa phương này. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu để Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện”.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là trong kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2017 kiên quyết không được hình thức, không chạy theo thành tích, phải đánh giá đúng thực trạng. Đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, năng lực cán bộ hạn chế đã được Thành ủy chỉ ra, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phải tham mưu ngay để kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: “Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải tập trung giải quyết. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức cấp ủy có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy. Đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về việc củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém”.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định sẽ phối hợp với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo ngành Tổ chức xây dưng Đảng thành phố làm tốt công tác tham mưu, củng cố các tổ chức đảng yếu kém cũng như thực hiện đồng bộ 14 nhiệm vụ mà ngành đã đề ra, đặc biệt là 7 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo