Công bố 16 Nghị quyết của Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội

Chính trị | 15:52 Thứ Bảy ngày 15/07/2017
(HNMO) - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành 16 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 3 đến 5-7.

Dưới đây là toàn bộ 16 nghị quyết:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2017, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, trọng tâm là tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tháo gỡ rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi để phát triển. HĐND thành phố đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Nghị quyết cũng nêu rõ HĐND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh phương thức huy động phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2017 sang tạm ứng ngân quỹ nhà nước với mức tạm ứng năm 2017 là 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, HĐND thành phố đã thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 3-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 01/NQ-HĐND tại đây.

2. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

Cụ thể là sẽ điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 héc-ta; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 héc-ta.

Ngoài ra, Kỳ họp thứ tư đã bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 576,79 héc-ta; và bổ sung danh mục 45 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích 119,3ha.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký (3-7-2017) đến ngày 31-12-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 03/NQ-HĐND tại đây.

3. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10-12-2008 của HĐND thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thực trên địa bàn thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 4-12-2013 của HĐND thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn.

Cụ thể, danh mục 970 biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10-12-2008 được điều chỉnh chỉ còn 829 biệt thự vì một số lý do như: công trình kiến trúc khác, nhà phố, thống kê nhầm, đã được xây mới, hoặc phá dỡ chỉ còn khu đất trống…

Danh mục 225 biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 4-12-2013 được điều chỉnh lại là 218 biệt thự.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tại đây.

4. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Huyên, nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, đại biểu HĐND thành phố khóa XV do được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 05/NQ-HĐND tại đây.

5. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban của các Ban HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể:

- Ông Duy Hoàng Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế;
- Ông Nguyễn Minh Tuân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế;
- Bà Hoàng Thị Tú Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội;
- Ông Vũ Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị;
- Ông Đoàn Việt Cường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 06/NQ-HĐND tại đây.

6. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết này xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV đối với các ông có tên dưới đây do được điều động nhận nhiệm vụ mới:

- Ông Phạm Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ;
- Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Giám đốc Sở Du lịch.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 07/NQ-HĐND tại đây.

7. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết này xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV đối với các ông:

- Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ông Vũ Đăng Định, Giám đốc Sở Ngoại vụ.
- Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 08/NQ-HĐND tại đây.

8. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố.

Theo đó, chương trình giám sát của HĐND thành phố có ba nhóm việc chính:

- Giám sát các kỳ họp, các phiên chất vấn của UBND thành phố, Thường trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân…;

- Giám sát chuyên đề thực hiện kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ, quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai…;

- Giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (4-7-2017).

Xem toàn văn Nghị quyết số 09/NQ-HĐND tại đây.

9. Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2017-2018.

Theo Nghị quyết này, đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017-2018, mức thu học phí được điều chỉnh theo khu vực: Thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh, nông thôn là 55.000 đồng/tháng/học, miền núi là 14.000 đồng/tháng/học sinh...

Nghị quyết được thông qua ngày 3-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND tại đây.

10. Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

Kể từ ngày 13-7-2017, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố phải nộp phí bảo vệ môi trường, với mức thu từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng/m3 hoặc/tấn. Đối với lệ phí đăng ký kinh doanh, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đều phải nộp lệ phí.

Nghị quyết được thông qua ngày 3-7-2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND tại đây.

11. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố; quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố; quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố; quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn; quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...; quy định trợ cấp hàng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ...; quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 3-7-2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND tại đây.

12. Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030”.

Nghị quyết đưa ra 6 giải pháp thực hiện, được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 2017 - 2018: Tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý phương tiện tham gia giao thông và tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

Giai đoạn 2017 - 2020: Tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý số lượng, chất lượng phương tiện tham gia giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng. Áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng.

Giai đoạn 2017 - 2030: Từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

Nghị quyết được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 4-7-2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND tại đây.

13. Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 4-7-2017 quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Theo đó, các cơ sở đã đưa vào hoạt động nhưng có điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ công năng sử dụng phải kiểm tra sự phù hợp với thỏa thuận quy hoạch, cấp phép và thực hiện việc thiết kế bổ sung hệ thống PCCC; bảo đảm giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn; bảo đảm khoảng cách an toàn về PCCC...

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND tại đây.

14. Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội quản lý.

- Đối tượng áp dụng là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố; trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện; phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã/phường/thị trấn, người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế...

- Danh mục, giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm có: giá 10 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá 5 dịch vụ ngày, giường; giá 1.916 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện...

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01-8-2017 và thay thế Nghị quyết số 13-2013/NQ-HĐND ngày 17-7-2013, Nghị quyết số 03-2014/NQ-HĐND ngày 09-7-2014 của HĐND thành phố Hà Nội.

Xem toàn văn Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND tại đây.

15. Nghị quyết về danh mục dự án khởi công mới

Theo Nghị về danh mục các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố giai đoạn 2017-2020, sẽ có tổng cộng 397 dự án với tổng kinh phí 64.277 tỷ đồng.

Nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên bố trí vốn các dự án để khởi công mới trong giai đoạn 2017 – 2020 của cấp TP là: Các dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 đã được HĐND TP thông qua; Các dự án, công trình cấp bách cần triển khai ngay nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, xử lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Các dự án thiết yếu đến đời sống dân sinh và cho sự phát triển của TP; Cuối cùng là các dự án, công trình cần thiết phải đầu tư khác.

16. Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, HĐND TP yêu cầu UBND TP tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức, cá nhân.

UBND TP chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận đối với người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án về chấp hành quy định pháp luật đất đai, trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở...

Nghị quyết được thông qua ngày 4-7-2017.

Xem toàn văn Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND tại đây.
HNMO
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo