Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU

Chính trị | 06:23 Thứ Bảy ngày 29/07/2017
(HNM) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Quyết định số 2376-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc TP Hà Nội”.

Ban Chỉ đạo gồm 18 thành viên do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng ban; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo còn có hai Phó Trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng. Ban Tổ chức Thành ủy được giao là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo những giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU; giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên...

 
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo