Kiên quyết sắp xếp lại gần 60.000 đơn vị sự nghiệp công lập

Chính trị | 07:01 Thứ Năm ngày 10/08/2017
Ngày 9-8, tại trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự, về một số Đề án dự kiến trình Trung ương.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã xem xét Đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới do Ban Cán sự đảng Bộ Y tế chủ trì báo cáo; Đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì báo cáo; Đề án về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo.

Đối với Đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần phải nghiên cứu các tiến bộ, thành tựu của khu vực và thế giới với “tư duy đi trước, đón đầu để không lạc hậu”. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo sức khỏe nhân dân, đây là quan điểm nhất quán.

Bên cạnh đó, cần xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, cùng với Nhà nước, mới tạo nên vóc dáng, sự trưởng thành của ngành Y tế như hiện nay. Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề như chương trình y tế vì người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương; lộ trình giá dịch vụ y tế theo cơ chế thị trường; tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh…

Đối với Đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cơ bản là phải tự chủ tài chính, giảm biên chế, tự trang trải, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh tinh thần kiên quyết sắp xếp lại gần 60.000 đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng đặt vấn đề, còn lại bao nhiêu là đúng, là vừa; bao gồm những loại hình nào; bộ máy đơn vị sự nghiệp công như thế nào, có phải chủ chốt là biên chế còn lại là hợp đồng hay không? Nhà nước sẽ đặt hàng cái gì, sản phẩm nào cần thiết? Tự chủ về cơ chế tài chính cần tính toán kỹ lại việc này để đổi mới thế nào cho phù hợp.

Đối với Đề án về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng quán triệt tinh thần là bám sát các nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết 05-NQ/TƯ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn và chức năng quản lý nhà nước...
HNM
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo