Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Khóa XV

Chính trị | 17:30 Thứ Ba ngày 12/09/2017
(HNMO) - Ngày 12-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XV.


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thông qua dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XV trình Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; dự thảo kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2018-2023); bàn một số nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Các đại biểu cho rằng, dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XV trình Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI có bố cục khoa học, bao quát đầy đủ, phản ánh sinh động, sát với thực tiễn hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018- 2023; kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ thêm chỉ tiêu về xây dựng thiết chế văn hóa dành cho công nhân - lao động; điều chỉnh lại chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 công nhân - lao động trở lên, chỉ tiêu ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, nhằm bảo đảm tính khả thi, sát thực tế. Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị thực hiện phổ cập giáo dục cấp trung học phổ thông để nâng cao chất lượng nguồn lao động ngay từ đầu vào.
Khánh Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo