HĐND TP Hà Nội giám sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017

Chính trị | 13:47 Thứ Tư ngày 08/11/2017
(HNMO) - Ngày 8-11, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát tại Sở Nội vụ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017.


Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2017, thành phố Hà Nội đã có nhiều bước đột phá trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, được Trung ương đánh giá cao. Trong đó, giảm từ 70 Ban quản lý dự án xuống còn 41 Ban quản lý dự án; hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện…. Ngoài ra, thành phố có thêm 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức, nâng tổng số đơn vị tự chủ trên địa bàn Hà Nội là 95 đơn vị. Đặc biệt, thành phố đã phê duyệt xong đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó rà soát, sàng lọc theo tiêu chí. Đến nay, đã giảm 688 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm 6.635 biên chế do chuyển đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; giảm 441 biên chế do giải quyết chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận, thời gian qua, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội nhiều giải pháp, quyết liệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập, nên số lượng biên chế giảm trên địa bàn thành phố cả ở cấp chuyên viên và lãnh đạo quản lý. Đây còn là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tập thể UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Để tiếp tục giảm biên chế theo lộ trình từ nay đến năm 2021, Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho thành phố rà soát, chuyển các đơn vị có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ; tổ chức sàng lọc, thi tuyển, những người có đủ năng lực theo đề án vị trí việc làm, nhưng không vượt quá chỉ tiêu giao; phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu xử lý công việc… Có như vậy, bộ máy hành chính mới bớt cồng kềnh, hoạt động hiệu quả.
Việt Tuấn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo