Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 01-CTr/TU để tổ chức thực hiện

Chính trị | 17:15 Thứ Ba ngày 14/11/2017
(HNMO) – Ngày 14-11, Đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dẫn đầu đã làm việc với Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu kết luận buổi làm việc.


Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và Thành ủy, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đạt kết quả tích cực. Từ tháng 5-2016 đến 30-10-2017, Đảng ủy đã thành lập mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được 14 chi bộ, kết nạp 126 đảng viên; thành lập mới 27 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 34.527 đoàn viên công đoàn; thành lập 10 tổ chức Đoàn thanh niên, kết nạp 1.880 đoàn viên. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ trong Đảng bộ đã tạo chuyển biến rõ nét trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng thực chất.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương, Thành ủy tại Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng nêu ra một số bất cập của đơn vị như: Số lượng đảng viên còn ít; môi trường lao động trực tiếp theo ca kíp, phân tán nên điều kiện sinh hoạt tập trung còn hạn chế; tại một số tổ chức cơ sở Đảng cấp uỷ và bí thư không phải là cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp; việc xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ, ban chấp hành các đoàn thể với chủ doanh nghiệp ở một số nơi chưa được thực hiện, chưa phát huy vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể đối với doanh nghiệp… Đoàn kiểm tra đề nghị sau buổi kiểm tra, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 01-CTr/TU, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ để tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới; tập trung phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, ưu tiên xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn...
Dương Linh
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo