Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân

Chính trị | 09:41 Thứ Sáu ngày 05/01/2018
(HNMO) - Sáng 5-1, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự hội nghị. Về phía đại biểu trung ương có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện ban dân vận các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Năm 2017, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy; các chương trình hành động, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Công tác dân vận đã được thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới và chủ động, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Công tác dân vận của các cấp chính quyền thành phố cũng có chuyển biến tích cực.

Hiện toàn thành phố có 5.100 tổ dân vận. Trong năm 2017, các tổ dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt các tổ dân vận đã vận động nhân dân phát triển sản xuất, bàn giao đất giải phóng mặt bằng, tích cực tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2017 cũng được ban dân vận các cấp mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Dân vận cũng sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, năm 2017, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, vai trò và vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của khối dân vận từ thành phố đến cơ sở.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của khối dân vận từ thành phố đến cơ sở trong việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo công tác dân vận, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân cũng như tuyên truyền nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy ban hành, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”. Thông qua thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU đã tạo chuyển biến trong nhận thức, cách thức triển khai công việc của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, góp phần tăng cường, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đánh giá cao hiệu quả phong trào "Dân vận khéo", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, phong trào cũng đã góp phần quan trọng trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển các công trình hạ tầng; xây dựng nông thôn mới. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn hay mô hình "Dân vận khéo" trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng văn minh đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Nhận xét việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, việc kiểm tra thực tế tại 584 cơ sở không chỉ là cơ hội để đoàn kiểm tra lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở mà còn động viên các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Đánh giá cao việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo của Ban Dân vận các ủy các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, các cấp ủy Đảng đã thực hiện tốt công tác dân vận đối với đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số... "Hoạt động của hệ thống dân vận thành phố năm qua đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội" - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Nhận xét về vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, bên cạnh những đóng góp chất lượng của MTTQ vào các chương trình của UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội đều tích cực tham gia hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng..., góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trong công tác dân vận như: Việc nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân có nơi, có thời điểm còn bị động; chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân…, năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy và các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận. Trong đó, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thành phố, nhất là của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Cùng với việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô có các hành động thiết thực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp cần chủ động tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy địa phương trong triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

"Cần tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, những vấn đề dân sinh bức xúc, không để phát sinh điểm nóng" - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017 cho các tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: Năm 2018, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể trong sạch, vững mạnh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. 

Cùng với đó Ban Dân vận cấp ủy các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, gắn việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nhân đạo từ thiện… Phát huy vai trò các đoàn thể, hội quần chúng trong việc tăng cường công tác đối ngoại nhân dân nhằm xây dựng tình đoàn kết quốc tế, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, các giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng với bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, các đồng chí làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa nhằm góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ mong muốn, trong năm 2018, TP Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan Trung ương.
 
Để khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện công tác dân vận năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Ban Dân vận Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Cờ thi đua cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Dịp này, 9 cá nhân tiêu biểu cũng được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận"; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 2 tập thể và 7 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 11 tập thể, 7 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" cũng được nhận Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy". 
Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo