Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra Chương trình 02 tại Ứng Hòa

Chính trị | 15:11 Thứ Ba ngày 13/03/2018
(HNMO) - Chiều 13-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình "học tập trải nghiệm Nhà Diều" ở xã Trầm Lộng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra mô hình nông thôn mới tại huyện Ứng Hòa.

Theo báo cáo, toàn huyện Ứng Hòa đã có 12/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã có đủ điều kiện, đang trình thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 32,3 triệu đồng/người/năm (tăng 8,7 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,07% (giảm 3,48% so với đầu năm 2016)...

Toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Việc dồn điền đổi thửa đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp và đang từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác...

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, huyện Ứng Hòa vẫn còn một số khó khăn như: Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, khâu chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch còn hạn chế; mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng vẫn ở mức thấp, nhất là một sơ cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Trong khi đó, vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới của huyện còn nhiều khó khăn...

Năm 2018, huyện Ứng Hòa phấn đấu nâng thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt hơn 36,5 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới xuống còn dưới 2,2%; có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ thực tiễn tại xã Trầm Lộng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, nông dân ở đây đã mạnh dạn đưa ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp đã gắn với mô hình thu hút trải nghiệm nông nghiệp cho học sinh, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, nhiều xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa cũng đã chuyển đổi hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất, chất lượng cho nông sản như mô hình trồng rau, chăn nuôi lợn, nuôi cá… cũng đạt kết quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, là huyện còn nhiều khó khăn nhưng Ứng Hòa đã nỗ lực trong huy động nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới và không để nợ xây dựng cơ bản. Đây là nỗ lực lớn của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa như: Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao và yêu cầu huyện đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, huyện Ứng Hòa cần đánh giá toàn diện để đề ra nhiệm vụ, giải pháp, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội.

Huyện Ứng Hòa cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung như: Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tăng cường xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã. Quan tâm nhiều hơn tới công tác vệ sinh môi trường. Củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ; khuyến khích các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa… Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Huyện Ứng Hòa cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Từ đó, rà soát những nơi có biểu hiện yếu kém cần kịp thời kiện toàn và củng cố bảo đảm ổn định từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác bảo vệ quốc phòng và an ninh. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, duy trì và phát huy các mô hình văn hóa, giảm nghèo, quan tâm đến các gia đình chính sách.

Huyện Ứng Hòa cần tận trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Huyện nên ưu tiên cho 4 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 và huy động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giao các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai tiếp tục hỗ trợ huyện Ứng Hòa trong xây dựng nông thôn mới.

Những kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở NN&PTNT Hà Nội tổng hợp phân loại, đề xuất thành phố tháo gỡ giúp huyện Ứng Hòa.
Nguyễn Mai
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo