Chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Chính trị | 07:13 Thứ Bảy ngày 17/03/2018
(HNM) - Đây là một trong 8 nội dung trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm nay được nêu trong Kế hoạch số 129-KH/BTCTƯ “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018” vừa được Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều việc mới và khó, nhạy cảm. Ngoài nhiệm vụ tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng như: Tiếp tục bổ sung, kiện toàn các văn bản, quy định, quy chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ 5 nhóm mục đích, 3 yêu cầu của thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Đáng chú ý, Ban Tổ chức Trung ương xác định phải thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, hạn chế… trong công tác xây dựng Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những vấn đề mới, được dư luận quan tâm, công tác chống tham nhũng, lãng phí, chạy chức quyền... cũng sẽ được chú trọng thông tin tới người dân.
 
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo