Tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng

Chính trị | 11:36 Thứ Hai ngày 09/04/2018
 (HNMO) - Ngày 9-4, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo hội nghị.


Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án của trung ương, thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Kinh tế - xã hội của huyện liên tục phát triển ổn định. Đã có 10/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và cơ bản đạt; 5/17 chỉ tiêu đạt trên 50%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,06%/năm, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TƯ, Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Trong 2 năm, huyện Sóc Sơn đã tổ chức 58 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho trên 8.600 cán bộ, đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), huyện Sóc Sơn đã tổ chức 184 buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền cho gần 40.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, triển khai “sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hệ thống giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương những kết quả huyện Sóc Sơn đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với quyết tâm vượt trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, rà soát các chỉ tiêu, nhóm giải pháp và chọn ra nhóm giải pháp cho những lĩnh vực trọng tâm, khâu yếu. Trong tổ chức thực hiện, huyện Sóc Sơn phải hết sức coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo đồng thuận, quyết tâm chính trị cao. Theo Phó Bí thư Thành ủy, huyện Sóc Sơn cũng cần có giải pháp toàn diện cho từng cơ sở, đơn vị nhằm phát huy lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội để sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2019. Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân cần được chú trọng. Phó Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý, huyện Sóc Sơn phải có sự chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.
Hiền Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo