Không thỏa mãn với kết quả Chương trình 01-CTr/TU đã đạt được

Chính trị | 18:35 Thứ Sáu ngày 13/04/2018
(HNMO) - Chiều 13-4, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” tổ chức hội nghị giao ban quý I-2018 đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, tiến độ thực hiện các đề án, các chuyên đề của chương trình. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhìn lại tổng quát hoạt động nửa nhiệm kỳ qua, hội nghị nhất trí khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Chương trình 01-CTr/TU trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI). Những kết quả đạt được trong chương trình đã khẳng định tính chất quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo Chương trình đã khẩn trương tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả, nổi bật là ban hành, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản, đề án với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó có những nội dung mới và khó như: Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định đánh giá tổ chức đảng cấp trên cơ sở…

Thông qua việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… đã được các cấp ủy chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tạo sự đồng thuận, đạt kết quả tích cực. Sau thực hiện, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, chất lượng hơn. Kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2016, được trung ương nhân rộng mô hình tiêu biểu và đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước...

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2020, thành phố đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU có ý nghĩa hết sức quan trọng này. Tuy nhiên, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo không vội bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt, dự báo tình hình, quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những việc chưa làm được.

Trưởng ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình, quán triệt tới toàn thể Ban Chỉ đạo cũng như các cấp, ngành của thành phố cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và quyết liệt tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Chỉ đạo cần tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 132-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị...

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Từ thành phố đến cơ sở phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của các cấp, ngành, đơn vị.
Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018
(HNMO) - Chiều 18-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã họp đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo