Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

Chính trị | 09:02 Thứ Sáu ngày 29/06/2018
(HNMO) - Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII).

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Dự tại điểm cầu chính của TP Hà Nội (ở trụ sở Thành ủy, số 219, phố Trần Phú, quận Hà Đông) có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Thành ủy viên; Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các báo cáo viên trung ương và thành phố...

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính của TP Hà Nội (trụ sở Thành ủy, số 219 Trần Phú, Hà Đông).

Tại Hà Nội, hội nghị còn được trực tuyến tới 32 điểm cầu gồm: 30 điểm cầu các quận, huyện, thị xã và 2 điểm cầu: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hải quan Hà Nội. Riêng tại quận Ba Đình, hội nghị còn được truyền tới 14 điểm cầu của 14 phường.

Kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tại hội nghị lần thứ bảy vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Lưu ý một số điểm để việc học tập, quán triệt các nghị quyết đạt hiệu quả, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trước hết, các đại biểu dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về các nghị quyết mà còn giúp các đồng chí có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị mình thời gian tới đây.

“Nói như vậy để chúng ta thấy ý nghĩa rất quan trọng của hội nghị lần này” - đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các nghị quyết.

Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý: “Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó và tiếp tục đổi mới học tập nghị quyết trên cơ sở quan trọng là cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi và thảo luận”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp các lĩnh vực cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã hội cần có thêm các hình thức hội thảo, toạ đàm chuyên sâu để phân tích kỹ tình hình, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết; dành thời gian thoả đáng để cụ thể hoá các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. 

Các ngành, các cấp chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tuyên truyền về 3 nghị quyết trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hướng tới sự ổn định xã hội. 

Đáng chú ý, đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm, đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

2 trọng tâm, 5 đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của Nghị quyết trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi sâu phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. 

Đáng chú ý, trong 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết lần này có nhiều nội dung mới, thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá của Trung ương Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Trong 9 nhóm giải pháp cụ thể nhằm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, Trung ương xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trung ương cũng sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập ngoại ngữ; xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài... Đặc biệt, Trung ương sẽ chỉ đạo xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, Trung ương xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá. Trong đó, Trung ương quyết tâm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc...

 Bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động

Tiếp theo, hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Phân tích 5 quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”. 

Phân tích 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nội dung tổ chức thực hiện nghị quyết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong tháng 8, Bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, quan điểm chỉ đạo về cải cách tiền lương của trung ương là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương. Trả lương phải đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội... 

Làm rõ mục tiêu, các nội dung cải cách, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nội dung tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, hằng năm, sẽ dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần, hiệu quả tại hội nghị lần này, thực hiện tốt theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTƯ ngày 28-5-2018, phát huy vai trò của báo chí, chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong phát biểu khai mạc, trước hết là kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết, vì đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). "Lười" học nghị quyết còn là nguyên nhân dẫn đến một biểu hiện suy thoái khác là “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo