Cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Chính trị | 11:22 Thứ Năm ngày 05/07/2018
(HNMO) - Sáng 5-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).
 

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm báo cáo viên tại hội nghị.

Tham dự hội nghị là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm báo cáo viên tại lớp học, thông tin về nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7-5-2018 đến ngày 12-5-2018: Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
Đáng chú ý, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để các nghị quyết đi vào cuộc sống có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí thông qua hoạt động tuyên truyền. Các nghị quyết được thông qua tại hội nghị Trung ương 7 đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đây là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau hội nghị, các cán bộ, phóng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo