Triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ

Chính trị | 07:10 Thứ Năm ngày 12/07/2018
(HNM) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6-2018.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả"; phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19/2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP và các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII); năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực phấn đấu bằng những việc làm và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trên từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn kiên định, trách nhiệm, thống nhất, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; có kế hoạch hành động rõ ràng, phân công cụ thể, minh bạch, sát thực tiễn.

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành bằng việc làm cụ thể. Đề cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm.

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả...
Phương Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo