Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ

Chính trị | 08:40 Thứ Sáu ngày 20/07/2018
(HNMO) - Sáng nay (20-7), Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Chuyển biến rõ rệt về chất lượng

Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, Nghị quyết số 22-NQ/TƯ đã được Thành ủy Hà Nội và cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác. Ở mỗi nhiệm kỳ, Thành ủy và các cấp ủy cấp trên cơ sở đều có các đề án, chuyên đề, kế hoạch, nhằm tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Trong đó, phải kể đến Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết, thành phố đã thành lập mới được gần 900 tổ chức Đảng, kết nạp gần 6.000 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp và trong đời sống xã hội; củng cố niềm tin, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Thành ủy về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội". Thành phố đã cơ cấu lại tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng đồng bộ, thống nhất và tinh gọn, nhờ vậy đã giảm được 939 chi bộ và 2.400 tổ dân phố, thôn; giảm chi phụ cấp, tiết kiệm được ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.
 

Quang cảnh hội nghị.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ với nhiều giải pháp đổi mới, nhằm chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Ngày 4-7-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Thành ủy Hà Nội đã vào cuộc đồng bộ, một mặt đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; mặt khác tập trung củng cố những “mắt xích” yếu. Trong một năm qua, toàn Đảng bộ thành phố đã củng cố được 75/86 tổ chức cơ sở Đảng còn tồn tại, yếu kém.

Tiếp đà đổi mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16-5-2018 về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội” và thống nhất thực hiện từ ngày 1-7-2018...

Cùng với sự nâng lên của chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên cũng ngày càng được củng cố. Tính chung toàn thành phố, đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp thành phố và quận, huyện, thị đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có 94,9% tốt nghiệp cao đẳng, đại học; 98,5% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Báo cáo cũng nêu rõ 7 bài học kinh nghiệm và 5 nhóm kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, Đảng bộ Hà Nội đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, làm cho tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đây cũng là tiền đề để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) "Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”.

7 bài học kinh nghiệm

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội rút ra 7 bài học kinh nghiệm:

Một là, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ một cách sáng tạo, quyết liệt, tạo sự thống nhất chung về nhận thức, đồng bộ cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Thành ủy.

Hai là, phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đã nêu trong Nghị quyết.

Ba là, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở. Lựa chọn các khâu đột phá hằng năm gắn với chương trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội và của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong công tác cán bộ.

Năm là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh.

Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người cấp ủy, chính quyền; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; giữ vững, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bảy là, phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ; duy trì sinh hoạt chi bộ là cầu nối trực tiếp giữa tổ chức với đảng viên, chi bộ vững mạnh thì tổ chức cơ sở Đảng mới vững mạnh.
 
Kiến nghị được vận dụng một số chủ trương về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội kiến nghị, đề xuất Trung ương các nhóm nội dung sau: 

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành một số văn bản hướng dẫn như: Ban hành Quy định về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng bộ cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước". Hiện nay, các đảng bộ tổng công ty không còn vốn nhà nước hoặc vốn nhà nước còn dưới 50% đang vận dụng Quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng bộ cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối” và các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

+ Sớm có văn bản chỉ đạo tạo sự thống nhất giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thành lập tổ chức Hội Phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TƯ của Ban Bí thư; có chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp có điều kiện nhưng không thành lập tổ chức công đoàn hoặc không trích nộp kinh phí hoạt động công đoàn.

+ Ban hành Quy trình, tiêu chuẩn cán bộ và hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời tạo điều kiện về chính sách đãi ngộ, phụ cấp đối với cán bộ kiêm nhiệm hai chức danh.

+ Chỉ đạo ban hành quy định, hướng dẫn mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của tổ chức tự quản ở Tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là cơ chế phối hợp giữa ban quản trị toà nhà chung cư với hệ thống chính trị ở cơ sở ở những nơi có khu đô thị tập trung...

- Kiến nghị Trung ương cho phép thành phố Hà Nội được vận dụng thực hiện một số chủ trương về công tác cán bộ, như: Tăng thêm số lượng cán bộ luân chuyển (giữ chức vụ phó bí thư và phó chủ tịch UBND cấp huyện) nhằm chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn của từng địa phương, góp phần thực hiện tốt Quy định số 98-QĐ/TƯ, ngày 7-10-2017 về luân chuyển cán bộ; Tăng số lượng cấp phó ở một số quận, huyện, sở, ngành đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô.

- Kiến nghị Trung ương đồng ý để Hà Nội xây dựng cơ chế về tinh giản biên chế theo hướng tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế; sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chế độ, chính sách khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với các đảng bộ xã, phường, thị trấn cần thiết bố trí thêm một chức danh chuyên trách là văn phòng đảng ủy để giúp việc cho bí thư, phó bí thư đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chức danh này là công chức cấp xã.
 
Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và công tác cán bộ

Mở đầu phần tham luận, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) Trương Đức Long khẳng định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 22-NQ/TƯ. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chính vì vậy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động triển khai tới chi bộ, các ban, ngành đoàn thể, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu. 

Nhờ thực hiện tốt việc này, Đảng bộ xã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, là cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, vượt qua nhiều việc khó, việc mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên địa bàn xã có 35 dự án với diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng lên tới 140ha, nhưng người dân hầu hết đều phấn khởi nhận bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không xảy ra khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, từ năm 2009 đến nay đã có 69 cán bộ được điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ chủ chốt các phường, trong đó có 22 bí thư đảng ủy, 2 phó bí thư, 1 phó chủ tịch HĐND, 20 chủ tịch và 24 phó chủ tịch UBND phường. Đảng ủy các phường đã nhận thức đầy đủ hơn về công tác luân chuyển cán bộ, là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan. 

Hầu hết cán bộ được luân chuyển đã tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường làm việc mới; phát huy tốt năng lực, sở trường, nhanh chóng nắm bắt và điều hành công việc. Đối với bản thân cán bộ luân chuyển, đây cũng là điều kiện để có bước trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức và có phương pháp lãnh đạo toàn diện hơn. Sau luân chuyển có 20 cán bộ được bố trí chức vụ cao hơn (29%), 8 cán bộ giữ chức vụ tương đương (11,6%).

Có được kết quả đó là do các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành của quận đã thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của Thành ủy và Quận ủy, chủ động, chuẩn bị tích cực và thống nhất cao trong việc chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kết hợp chặt chẽ việc đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sắp xếp, sử dụng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa quan tâm bảo đảm sự ổn định, vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tư tưởng và công tác tổ chức.

Trao đổi về công tác trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Bùi Hồng Sơn cho rằng, để bổ nhiệm cán bộ trẻ vào vị trí đứng đầu, phải quan tâm làm tốt các khâu của công tác cán bộ, từ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, lựa chọn, thử thách và cuối cùng mới bổ nhiệm. Đảng ủy Tổng công ty luôn coi trọng việc đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Thông qua đánh giá, phát hiện những nhân tố trẻ có chuyên môn phù hợp thì điều động, luân chuyển qua các vị trí công việc khác nhau để đào tạo, bồi dưỡng, từ đó phân loại, từng bước bố trí, bổ nhiệm ở các chức vụ cao hơn, hình thành lớp cán bộ trẻ, dự nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý tương lai.
 
Thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” do Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh trình bày nêu rõ những kết quả đạt được.

Cụ thể, Thành ủy đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố. Các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU gắn với chương trình của cấp ủy, đơn vị mình, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó đáp ứng yêu cầu của tình tình thực tiễn.

Quá trình thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. 

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Báo cáo cũng nêu rõ tình hình triển khai xây dựng các đề tài, đề án, chuyên đề. Cụ thể là 8 đề tài khoa học, đề tài, đề án chuyên đề như: Đề tài khoa học cấp thành phố “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới”; Đề án “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ thành phố Hà Nội"; Chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

6 tháng cuối năm 2018, Thành ủy Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện Chương trình 01-CTr/TU. Trong đó, thành phố tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV-2018; đồng thời triển khai thực hiện tốt Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16-5-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

Việc khó đòi hỏi quyết tâm từ tư duy đến hành động

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ở Hà Nội đã đi vào chiều sâu, ngấm xuống cơ sở, thúc đẩy nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không chỉ các tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, thị trấn mà cả các loại hình khác. Đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đã có những thay đổi về chất, đảm đương ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ. Tổ chức cơ sở Đảng phát huy tốt tinh thần đoàn kết, không để những vấn đề nội bộ làm ảnh hưởng đến kết quả công việc. 

Chính nhờ kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, thành phố đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để thực hiện thành công nhiều việc lớn, việc khó trong suốt 10 năm qua, nhất là Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về “Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, song song với vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy các cấp thành phố đã chỉ đạo kiên trì, quyết liệt; khơi dậy được tiềm năng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ thành phố đến cơ sở. Cho nên rất nhiều việc khó, việc phức tạp đặt ra 10 năm qua, thành phố đều giải quyết được; duy trì phát triển mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng vững mạnh. 

Vừa qua, với việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, thành phố nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp.

“Bây giờ nói đến điểm nóng hay vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở không đồng chí bí thư cấp ủy nào xem nhẹ. Tất cả đều coi trọng, quyết liệt chỉ đạo” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU 6 tháng đầu năm 2018. Thành phố đã tiếp tục kiên trì, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; hoàn thành sắp xếp bộ máy các tổng công ty trực thuộc Thành ủy. 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo cao, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu, Thành ủy đã và đang chủ động, không để xảy ra vùng "trống", mạnh dạn xây dựng các hướng dẫn trong thẩm quyền trên cơ sở khảo sát đánh giá tổng kết thực tiễn rất cẩn trọng. Đặc biệt, thành phố coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ nguồn, đã đổi mới bảo đảm thực chất, rõ nhất là thông qua lớp đào tạo cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ đặt ra nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, Chương trình số 01-CTr/TU trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng thành phố đã được củng cố thời gian qua chưa thực sự bền vững. Sự năng động, uy tín của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng còn có mức độ. Thực tế phần lớn những nơi xảy ra vụ việc phức tạp đều do tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém, do trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa cao.

Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nếu cán bộ, đảng viên có quyết tâm, chịu khó tư duy đổi mới, sáng tạo thì sẽ vượt qua được hết. 

“Cơ chế chính sách dù có vướng đến mấy, nhưng nếu "Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, tất cả vì công việc chung” thì đều có thể tháo gỡ được” - đồng chí Đào Đức Toàn nói.

Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng, sau hội nghị này, cấp ủy các cấp thành phố sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 22-NQ/TƯ và Chương trình số 01-CTr/TU, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ. Đó là Đảng bộ các quận, huyện: Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Chương Mỹ, Thanh Trì; Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội; Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội; Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư - phát triển Nhà Hà Nội.
Võ Lâm - Hiền Chi - Ảnh: Bá Hoạt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo