Nghị quyết 15-NQ/TU đã thay đổi nhận thức và hành động về giải quyết “điểm nóng”

Chính trị | 08:46 Thứ Năm ngày 26/07/2018
(HNMO) - Sáng nay (26-7), Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tổ chức cấp ủy các quận, huyện, thị xã...

Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU

Trình bày báo cáo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cho biết, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của thành phố và các quận, huyện, thị ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU. 100% các quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Hầu hết các đơn vị đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể.

Qua kiểm tra, đôn đốc và làm việc của Ban Chỉ đạo với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và cấp ủy cơ sở cho thấy, nhận thức của các cấp ủy về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, gắn với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nâng lên rõ rệt.

Dư luận cán bộ, đảng viên và người dân đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kịp thời Nghị quyết 15-NQ/TU. Sự tập trung của lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết đã giảm bớt bức xúc, mâu thuẫn nội tại ở từng địa bàn, không gây căng thẳng, phức tạp thêm tình hình.

Một số địa phương đã tăng cường cán bộ về địa bàn còn tồn tại, được đánh giá là biện pháp phù hợp để chấn chỉnh đội ngũ cán bộ hạn chế về năng lực, trách nhiệm. Đặc biệt, công tác nắm tình hình dư luận xã hội được các cấp ủy chú trọng, giúp kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

 Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, đã có 97/117 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 82,9%) được củng cố. Trong số 200 vụ việc theo Báo cáo số 102-BC/BTCTU ngày 2-6-2017 của Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay đã có 88 vụ việc được giải quyết xong. 5 quận, huyện báo cáo đã giải quyết xong các vụ việc gồm: Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Thường Tín. Các quận, huyện, thị xã giải quyết xong 169/326 vụ việc phức tạp tự rà soát năm 2017, giải quyết xong 12/35 vụ việc phức tạp tự rà soát bổ sung năm 2018.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU được nêu trong báo cáo. Đồng thời kiểm điểm rõ những tồn tại, vướng mắc tại địa phương, đơn vị và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để công tác này đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU từ thành phố tới cơ sở trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một nội dung chỉ đạo quan trọng của Thành ủy, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.


Nhấn mạnh mục tiêu trên là những thách thức rất lớn đối với thành phố trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở, trong đó Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-CT/TU và Chỉ thị 15-CT/TU các cấp là nòng cốt. Đặc biệt là trong công tác giải quyết, xử lý triệt để những vấn đề còn tồn tại như công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại một số nơi còn thiếu thực chất, chưa sát với thực tế, còn biểu hiện hình thức, nể nang; tình trạng công dân tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, tình trạng đơn thư gửi nhiều cấp, vượt cấp, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh vẫn xuất hiện; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp vẫn chưa hiệu quả, tiến độ còn chậm; một số vụ việc chưa nghiêm túc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, các cấp, ngành của thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Coi "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp để củng cố, kiện toàn cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, những vấn đề dân sinh bức xúc. Các đồng chí lãnh đạo từ thành phố tới cơ sở bố trí nhiều thời gian hơn cho công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất chây ỳ, kéo dài. Đồng thời, các sở, ngành thành phố cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó lưu ý giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng. Đồng thời nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm “nóng" trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hay xảy ra các vi phạm, tiêu cực như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Mặt khác, các cấp, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với chủ trương thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU trong năm 2018, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy định của Thành ủy về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm, yếu kém liên quan đến địa bàn, lĩnh vực công tác thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.
Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo