Lấy ý kiến các địa phương vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Chính trị | 09:03 Thứ Sáu ngày 10/08/2018
(HNMO) - Sáng 10-8, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án; Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.
 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện qua nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong bối cảnh đô thị hóa ở nước ta hiện nay.

Tuy nhiên, tổ chức chính quyền các cấp ở TP Hà Nội hiện nay trên thực tế còn có một số hạn chế, bất hợp lý, cả về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy; phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với đối tượng, đặc thù quản lý ở đô thị và quá trình đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang thay đổi nhanh chóng.

Đồng chí nhấn mạnh, với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử, cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và hình thành các đô thị thông minh hiện nay đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, phương thức quản lý, tác động đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Đặc biệt, tại Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020”, Bộ Chính trị đã “đồng ý để TP Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”.

Đó chính là những căn cứ, cơ sở thực tiễn để khẳng định việc triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền TP Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội thảo. 

Mục tiêu của việc xây dựng Đề án là nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị TP Hà Nội (đô thị đặc biệt), trong đó tập trung vào mô hình tổ chức chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) của TP Hà Nội và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn).

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo: “Lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội” nhằm xin ý kiến, góp ý và bổ sung nội dung vào dự thảo (lần thứ nhất) Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Các ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Sau khi nghe dự thảo Đề án, đã có 12 ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương. Các ý kiến đều đồng tình với phương án 1 của dự thảo Đề án: Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn). 

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, cần làm rõ vai trò của HĐND cấp huyện khi không có HĐND cấp xã cũng như cần tăng số đại biểu chuyên trách HĐND cấp huyện. Một số đại biểu đề xuất, đối với các xã loại 2 và loại 3 cũng cần có 2 phó chủ tịch (thay vì 1 phó chủ tịch như hiện tại) thì mới đảm đương được công việc. Về lộ trình thực hiện thí điểm, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận sẽ triển khai đồng loạt vào năm 2021.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận, 12 ý kiến phát biểu, tham luận tại hội thảo đã làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thí điểm đề án chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. 

Các ý kiến đã tập trung làm rõ những nội dung: Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã của TP Hà Nội; nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, hội thảo đã làm rõ hơn về lộ trình tổ chức thực hiện đề án và giải pháp để thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Trong đó, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường các điều kiện để bảo đảm thực thi thông qua việc đầu tư hợp lý các nguồn lực về tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực và sự đồng tâm nhất trí, sự tham gia của các bộ, ban, ngành trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố…

Ban soạn thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội sẽ tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo với Trung ương vào cuối năm 2018.
Hiền Thu - Ảnh: Viết Thành
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo