Ra mắt trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương

Chính trị | 14:26 Thứ Năm ngày 16/08/2018
(HNMO) - Sáng 16-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khai trương trang Thông tin điện tử có địa chỉ: www.hdll.vn.


Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ: Thông tin về hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị; thông tin và cập nhật thường xuyên những hoạt động, những chủ trương, chính sách liên quan đến công việc lý luận chính trị; trao đổi, thu thập những ý kiến phản hồi của xã hội về các hoạt động của mình nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc đưa trang thông tin điện tử đi vào hoạt động là thành công mới. Trang thông tin sẽ giúp Hội đồng Lý luận Trung ương làm tốt hơn công tác tư vấn, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tuyên truyền phổ biến các kết quả nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch...

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, các thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà nghiên cứu tích cực sử dụng trang thông tin điện tử này để truy cập thông tin, giới thiệu những kết quả nghiên cứu của mình để trao đổi học tập, nâng cao trình độ lý luận-chính trị. Các cộng tác viên và các nhà khoa học lý luận chính trị quan tâm, tích cực hợp tác với trang Thông tin điện tử để đáp ứng sự mong đợi của Hội đồng và độc giả.

Theo đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, sự ra đời của trang Thông tin điện tử của Hội đồng Lý luận Trung ương là sự đáp ứng nhu cầu của những người làm công tác lý luận, công tác báo chí, đặc biệt trong bối cảnh đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, thù địch như hiện nay.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo