Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính trị | 19:11 Thứ Tư ngày 22/08/2018
(HNMO) – Chiều 22-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã dẫn đầu đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2015-2018” làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện Đan Phượng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện Đan Phượng cho biết, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-7-2018, HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã ban hành 191 văn bản quy phạm pháp luật. Trong thời gian này, huyện đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 66 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã, thị trấn. Sau kiểm tra, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như viện dẫn chưa đúng, không đầy đủ căn cứ pháp lý ban hành; không bảo đảm về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; chưa niêm yết công khai… Theo kế hoạch, năm 2018, các đoàn kiểm tra của huyện sẽ tiến hành kiểm tra 5 xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đan Phượng cũng nêu một số tồn tại, hạn chế đang đặt ra như: Quy định của luật còn bất cập; năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu, soạn thảo, tự kiểm tra, xử lý văn bản còn chưa đồng đều; đội ngũ công chức cấp xã còn lúng túng trong việc phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật và các loại hình văn bản khác…

Đoàn giám sát ghi nhận, thời gian qua, HĐND, UBND huyện Đan Phượng đã quan tâm đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của huyện đã cơ bản được thực hiện đúng, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, HĐND, UBND huyện Đan Phượng quan tâm hơn đến chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng việc phối hợp lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo quy định. Cùng đó, huyện cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, huyện phải quan tâm đào tạo nhân lực trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hạn chế tình trạng một số văn bản ban hành còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đoàn giám sát cũng đề nghị, Sở Tư pháp quan tâm hướng dẫn ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của huyện khi địa phương đề xuất, kiến nghị; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời kiến nghị xử lý các văn bản chưa phù hợp... 
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo