Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

Chính trị | 15:37 Thứ Tư ngày 12/09/2018
(HNMO) - Ngày 12-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên cuối cùng và bế mạc. 
 


Tại phiên họp này, Hội Nông dân thành phố đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 43 ủy viên; bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gồm 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, thông qua Nghị quyết Đại hội...

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thành phố tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu thành các chương trình, đề án cụ thể. Hội sẽ tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đổi mới, xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội; tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân...

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng người nông dân Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội chủ động tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đồng thời, Hội đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội tiếp tục vận động nông dân thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" giai đoạn 2016-2020...
Bạch Thanh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo