Phải tạo đồng thuận trong sắp xếp, kiện toàn các tổ chức ở địa bàn dân cư

Chính trị | 14:40 Thứ Năm ngày 11/10/2018
(HNMO) - Sáng 11-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban quý III-2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận cuộc họp quý III-2018 Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến…

Hội nghị đã rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai các công việc cụ thể của Chương trình 01-CTr/TU trong quý III-2018 như: Triển khai Đề tài "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các Tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới"; Đề án "Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ TP Hà Nội"; Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn".

Hội nghị đồng thời xem xét kết quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp...

Theo đánh giá chung, Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục được Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018.

Trong triển khai thực hiện chương trình, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Việc thực hiện chương trình đã thể hiện ở những kết quả, sự kiện nổi bật: Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội; sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và các đảng bộ trực thuộc; triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội...

Nội dung chuyên đề được hội nghị tập trung thảo luận là tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội".

Ban Chỉ đạo đã đánh giá tổng kết từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kết quả sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư đến hiệu quả mô hình hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo đề án.

Đến nay, có thể khẳng định, Đề án 06-ĐA/TU đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nhiều chi bộ lãnh đạo một tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý hơn, thu gọn được đầu mối, bảo đảm hiệu quả hoạt động. Chi bộ thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và công tác xây dựng củng cố tổ chức thôn, tổ dân phố; nhất là trong bầu trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề thực tiễn sau khi sắp xếp mô hình hệ thống chính trị theo Đề án số 06-ĐA/TU như số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên ngày càng tăng; việc thành lập nhiều đảng bộ bộ phận trên địa bàn dân cư trực thuộc đảng ủy cấp xã, quy mô số hộ dân ở thôn, tổ dân phố một số nơi chưa phù hợp...

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của thành phố: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Đồng tình với những đánh giá về ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo xác định những trọng tâm công tác trong quý IV-2018 cũng như thời gian tiếp theo.

Trước hết, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, kết quả thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU đã đạt được thành công cơ bản trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Thời gian tới, khối lượng, mục tiêu nhiệm vụ của đề án vẫn còn rất lớn và khó hơn, nên các cấp, ngành cần tập trung đánh giá kỹ hơn những vấn đề thực tiễn phát sinh, đặc biệt là những bất cập, khó khăn liên quan đến gia tăng quy mô dân số, các chi bộ có đông đảng viên, mô hình đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố, mô hình thí điểm kiêm nhiệm các chứng danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Đồng chí lưu ý, các cấp cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).
Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo