Ban hành Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh

Tài chính | 15:04 Thứ Ba ngày 04/04/2017
(HNMO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tại HNX, quy định cụ thể về yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) và hồ sơ thủ tục đăng ký làm thành viên TTCKPS.

Với việc ban hành Quy chế này, hệ thống văn bản pháp quy về thành viên thị trường cơ bản đã hoàn tất để chuẩn bị cho ngày mở cửa TTCKPS.

Theo đó, các công ty chứng khoán (CTCK), ngân hàng thương mại (NHTM) cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến sở giao dịch chứng khoán và bảo đảm yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch CKPS của sở giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử bảo đảm việc công bố thông tin giao dịch CKPS và thông tin công bố của CTCK.
 

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Đối với CTCK, NHTM đã chấm dứt tư cách thành viên trên TTCKPS, Quy chế cũng quy định về thời gian cần thiết để đăng ký lại thành viên trong trường hợp bị chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện là 2 năm, trường hợp bị chấm dứt bắt buộc là 3 năm.

Quy chế còn quy định về quyền và nghĩa vụ của CTCK, NHTM. Theo đó, CTCK có quyền nhận các thông tin cung cấp theo hợp đồng ký kết với Sở GDCK. NHTM có quyền kết nối và thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch CKPS và sử dụng các dịch vụ dành cho thành viên giao dịch đặc biệt do Sở GDCK cung cấp. Các CTCK, NHTM có nghĩa vụ phải duy trì điều kiện làm thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt theo quy định.

Đối với thành viên tạo lập thị trường, Quy chế đã đưa ra các quy định chi tiết về hồ sơ và thủ tục, trong đó, để đăng ký trở thành thành viên tạo lập thị trường, các CTCK, NHTM phải thử nghiệm chức năng niêm yết giá, ký hợp đồng tạo lập thị trường với Sở GDCK và đăng ký tài khoản thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường.

TTCKPS Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa hoạt động vào quý II năm nay. Cũng như thị trường cổ phiếu, trên TTCKPS, các thành viên thị trường là thành phần quan trọng không thể thiếu, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối cung cầu và thúc đẩy thanh khoản cho thị trường. Theo Nghị định 42/2015 ngày 5-5-2015 của Chính phủ, thành viên trên TTCKPS gồm 4 loại: thành viên giao dịch (các CTCK), thành viên giao dịch đặc biệt (các NHTM), thành viên tạo lập thị trường và thành viên bù trừ.
 
Chứng khoán phái sinh (CKPS) là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. Các CKPS sẽ là đòn bẩy, làm tăng nhiều lần giá trị các đối tượng đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc để bảo đảm rằng nếu giá của cổ phiếu, trái phiếu có thay đổi bao nhiêu thì giá của các công cụ phái sinh vẫn sẽ được duy trì ở mức ban đầu.

CKPS giao dịch trên thị trường gồm: Hợp đồng kỳ hạn; Hợp đồng tương lai; Hợp đồng quyền chọn; Hợp đồng hoán đổi.
T.Hương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo