Huy động thành công hơn 6.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tài chính | 09:26 Thứ Sáu ngày 14/04/2017
(HNMO) - Tổng cộng 6.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công. Như vậy, từ đầu năm đến nay,  Kho bạc Nhà nước đã huy động được 68.307 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Chưa kể phiên thầu phụ, tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng cho 5 loại kỳ hạn; trong đó trái phiếu kỳ hạn 30 năm có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, 4 loại trái phiếu còn lại là 5 năm, 7 năm, 15 năm và 20 năm cùng có khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng.
 

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm thu hút 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.751 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,08-5,6%/năm. 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được huy động hết với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

7 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.911 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,4-5,9%/năm. Kết quả, huy động được 610 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,43%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.601 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,73-7,30%/năm. 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được huy động hết với lãi suất trúng thầu 6,79%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm thu hút 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.825 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,25-7,9%/năm. Toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này cũng được huy động hết với lãi suất trúng thầu 7,36%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.700 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

10 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm có, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.374 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,6-8,3%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,79%/năm, thấp hơn 0,06% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.539 tỷ đồng, 600 tỷ đồng cũng được huy động hết.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động thành công hơn 68.307 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Liên quan đến huy động vốn cho ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 31-3, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm.
Vũ Nga
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo