Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Tài chính | 06:46 Thứ Bảy ngày 15/04/2017
(HNM) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 3684/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ đề ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định rõ các chủ trương, đề ra biện pháp cụ thể và có kế hoạch, lộ trình để thúc đẩy mạnh mẽ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý hiệu quả nợ xấu; mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; không tăng lãi suất, đồng thời tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn lại những tháng cuối năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống của người dân. Bộ Công Thương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong nước. 
 
Thư Ký
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo