Kiểm soát bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP

Tài chính | 06:19 Thứ Ba ngày 25/04/2017
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018.

Mục tiêu của chương trình là huy động vốn vay với chi phí phù hợp, đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; duy trì chỉ số nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn... Cụ thể, vay trong, ngoài nước bù đắp bội chi ngân sách theo hướng giảm dần, trong đó bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP, năm 2018 là 3,3% GDP; huy động vốn vay của Chính phủ bù đắp bội chi ngân sách nhà nước khoảng 606 nghìn tỷ đồng; vay trả nợ gốc ngân sách trung ương khoảng 414 nghìn tỷ đồng; vay về cho vay lại của Chính phủ khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

Về vay nợ chính quyền địa phương, khống chế hạn mức bội chi ngân sách địa phương năm 2017 khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2018 khoảng 11.100 tỷ đồng; kiểm soát mức dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia, tốc độ tăng hằng năm tối đa 8-10%.
Khoa Khánh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo