Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA

Tài chính | 06:52 Thứ Hai ngày 07/08/2017
(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố.
 


Theo đó, các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố, gồm: Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do UBND thành phố là cơ quan chủ quản; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thành phần thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các bộ, ngành trung ương do UBND thành phố là cơ quan chủ quản.

Sở Kế hoạch - Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố thực hiện công tác vận động ODA. Các ngành, các đơn vị có chương trình, dự án đề nghị tài trợ có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư chuẩn bị nội dung về chương trình, dự án vận động tài trợ. Quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10-8-2017.
Nguyễn Lê
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo