Chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ không báo cáo, một DN bị phạt 300 triệu đồng

Tài chính | 14:46 Thứ Hai ngày 06/11/2017
(HNMO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần (CTCP) Bia Hà Nội-Quảng Bình với tổng số tiền 360 triệu đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 3-11 vừa qua.

Cụ thể, CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình bị phạt 300 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013 quy định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN (CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Đại hội đồng cổ đông năm 2016). Vì thế, doanh nghiệp bị phạt tiếp 60 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình là 360 triệu đồng.
T.Hương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo