Ngành Ngân hàng xử lý được 70.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017

Tài chính | 08:07 Thứ Tư ngày 27/12/2017
(HNM) - Ngày 26-12, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã công bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng tăng hơn 40% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng 44%.


Lợi nhuận của ngành Ngân hàng tăng mạnh do thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập thuần, khoảng 79%. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng thương mại gặp khó khăn về cân đối kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn cao...

Theo tính toán, tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng trong năm 2017 là 9,5% tổng dư nợ, trong khi đầu năm 2017 là 11,5%. Mặc dù nợ xấu còn quá cao so với con số 3% theo mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước, nhưng đã giảm mạnh so với trước, do các khoản nợ xấu tiềm ẩn trong nợ cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp và các khoản phải thu khó đòi bên ngoài giảm. Ngành đã xử lý được 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016.
Hà Linh
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo