Hà Nội tín dụng tăng 18,5%

Tài chính | 14:59 Thứ Sáu ngày 29/12/2017
(HNMO)-Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước tăng 20% trong khi dự nợ tín dụng tăng 18,5%.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, năm 2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn huy động đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân, các nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng đã thực hiện các chính sách quy định quản lý rủi ro tương đối hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu; đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả ngay, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế.

Nguồn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 20% trong khi dự nợ tăng 18,5% (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 12 ước đạt 2.638 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và 20% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi đạt 2.492 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 20,9% so đầu năm (tiền gửi tiết kiệm đạt 1.002 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 18,8%; tiền gửi thanh toán đạt 1.490 nghìn tỷ, tăng 1,8% và tăng 22,3%); phát hành giấy tờ có giá đạt 146 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 6,4% so đầu năm.

Trong khi đó, tháng 12, dư nợ trên địa bàn thành phố đạt 1.600 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 18,5% so đầu năm. Chia theo kỳ hạn, dư nợ ngắn hạn đạt 615 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và 21,1%; dư nợ trung và dài hạn đạt 985 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và 16,9%. Chia theo khoản mục, dư nợ cho vay đạt 1.393 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước và 21,2% so đầu năm; dư nợ cho hoạt động đầu tư đạt 207 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và 3,2%.

Trong dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng thì cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 7,1%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; cho vay bất động sản chiếm 7,7%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,7%...

Tính đến cuối tháng 12, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ chiếm khoảng 2,82% và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay chiếm 3,24%.
Thanh Hương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo