Chi phục vụ an sinh xã hội với tiêu chí minh bạch được ưu tiên hàng đầu trong năm 2018

Tài chính | 09:17 Chủ Nhật ngày 31/12/2017
(HNM) - Chiều 30-12, Sở Tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự.

Năm 2017, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội ước đạt 207.628 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 15,7% so với năm 2016. Đặc biệt, ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã đều thu vượt dự toán; các nguồn thu được quản lý chặt chẽ, cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng từ thu nội địa. Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố rà soát định mức, phân bổ nguồn lực, tiết kiệm chi thường xuyên để dành chi đầu tư phát triển... Kết quả chi ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện 75.205 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi đầu tư phát triển là 33.106 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán; chi thường xuyên 40.752 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả Sở Tài chính đạt được trong năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, 238.000 tỷ đồng chỉ tiêu thu ngân sách thành phố được giao năm 2018 là thách thức lớn với thành phố. Sở Tài chính cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Tài chính trong triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP Hà Nội, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội làm tốt công tác xây dựng chính sách, chuẩn bị các phương án tài chính cho thành phố trong các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho thành phố xây dựng cơ chế, chính sách quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn, chi phục vụ an sinh xã hội với tiêu chí minh bạch được ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện phương châm hành động năm của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2018 theo chỉ đạo của Thành ủy “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn giai đoạn 2019-2021, thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2018 theo hướng chủ động, tích cực, bảo đảm an sinh xã hội...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã trao Bằng khen và Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. 
Đức Anh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo