5 nhiệm vụ của ngành chứng khoán năm 2018

Tài chính | 13:48 Thứ Ba ngày 02/01/2018
(HNMO) - Sáng nay (2-1), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội tổ chức lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2018.

Đúng 9h, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên GDCK đầu năm 2018, khởi đầu cho một năm mới tiếp nối thành công của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, năm 2017, TTCK đã có một năm phát triển vượt bậc. Thị trường chứng khoán phái sinh non trẻ vừa mới ra đời đã phát triển nhanh, góp phần hoàn thiện cơ cấu của TTCK nói riêng và thị trường tài chính nói chúng. Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, có chất lượng, quy mô của thị trường cổ phiếu đã đạt được trên 78% GDP của năm 2016, tương đương 70,2% GDP của năm 2017, cơ bản đã đạt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2018.

Thị trường chứng khoán năm 2017 đã khẳng định tốt vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho Chính phủ, cho doanh nghiệp, là kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng, đóng góp quan trọng vào công cuộc cổ phần hoá, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Bước sang năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, TTCK sẽ tiếp tục có cơ hội phát triển cả về quy mô và chất lượng. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển nhanh và bền vững TTCK Việt Nam. Bộ trưởng chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan thực hiện 5 nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, với trọng tâm là hoàn thiện Luật chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng, vai trò của TTCK đối với nền kinh tế; tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm minh bạch, an toàn cho TTCK và cả hệ thống tài chính quốc gia.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại TTCK theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán, kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Thứ ba, phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc TTCK Việt Nam, trong đó tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm vào giao dịch trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh vào cuối quý I-2018, triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội trong quý III-2018; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2019; nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn GDCK.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách; đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; nghiên cứu phát hành “trái phiếu xanh” và ban hành khung pháp lý quy định về phát hành trái phiếu xanh.

Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; trong đó sẽ tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ (Bookbuilding) nhằm cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Năm 2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức các đợt đấu thầu và huy động được hơn 194 nghìn tỷ đồng, trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 159 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2017 đã lên mức 12,75 năm, tăng 4 năm so với bình quân năm 2016, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 9.000 tỷ đồng/phiên, tăng 40% so với năm 2016.

Thị trường chứng khoán phái sinh sau 4 tháng đi vào hoạt động đã đạt được những kết quả tích cực. Thị trường cổ phiếu tăng trưởng khá, đặc biệt thị trường UPCoM-công cụ hỗ trợ công tác cổ phần hóa DNNN và minh bạch hóa hoạt động của DNNN đã cổ phần hoá. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội tăng 45% so với cuối năm 2016, trong đó vốn hóa thị trường UPCoM đạt hơn 603 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cuối năm 2016.
T.Hương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo