Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 4.300 khoản chi

Tài chính | 11:55 Thứ Ba ngày 29/05/2018
(HNMO) - Trong những tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách với tổng số tiền 18 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính cho biết, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN trong những tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả.

Về chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 đến ngày 31-5-2018 qua KBNN ước đạt 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 83.531,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch Chính phủ giao; nguồn thu để lại giải ngân là 657 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch KBNN nhận được.

Qua theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018, vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017 (số vốn giải ngân đến thời điểm ngày 31-5-2017 là 70.918,4 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch vốn năm 2017) là do các bộ, ngành và địa phương đã tập trung quyết liệt hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ cũng được triển khai phân bổ ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời các chủ đầu tư cũng rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm.

Về chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 31-5-2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Dự toán chi thường xuyên năm 2018 của NSNN qua KBNN đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là: 976.515 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi (chi đầu tư 812 khoản chi; chi thường xuyên 3.550 khoản chi) do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách với tổng số tiền từ chối thanh toán là 18 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư 12,8 tỷ đồng, chi thường xuyên là 5,2 tỷ đồng.
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo