Hà Nội: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 120.062 tỷ đồng

Tài chính | 10:50 Thứ Bảy ngày 30/06/2018
(HNMO) - Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có những tín hiệu khả quan và số thu luôn tăng cao so cùng kỳ.

(ảnh minh họa từ Internet)

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 120.062 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán pháp lệnh và tăng 19% so cùng kỳ.

Trong đó, tổng thu nội địa (trừ dầu thô) ước đạt 111.200 tỷ, đạt 51,4% dự toán pháp lệnh và tăng 21,9%; thu từ dầu thô đạt 1.500 tỷ, đạt 80,2% dự toán và tăng 23,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.362 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán và giảm 12,9%.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 31.123 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán và tăng 18,7% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 14.168 tỷ đồng, bằng 33,6% dự toán, tăng 26,7%; chi thường xuyên đạt 16.814 tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, tăng 10,6%.

Về tín dụng ngân hàng, Cục Thống kê Hà Nội đánh giá, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo cân đối đủ để thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Tín dụng tăng 7,3%

Tính đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD ước đạt 2.808 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước, tăng 21,3% so cùng kỳ và tăng 6,4% so đầu năm. Trong đó, tiền gửi đạt 2.659 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,7% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 6,7% so đầu năm.

Cũng tính hết tháng 6, tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn ước đạt 1.717 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 17,6% so cùng kỳ và tăng 7,3% so đầu năm.

Dư nợ ngắn hạn đạt 667 nghìn tỷ, chiếm 38,8% trong tổng dư nợ; dư nợ trung và dài hạn đạt 1.050 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,2%.

Chia theo loại ngoại tệ, dư nợ bằng VND đạt 1.476 nghìn tỷ đồng, chiếm 86% trong tổng dư nợ; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 241 nghìn tỷ, chiếm 14%.

Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 7,6%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; cho vay bất động sản chiếm 7,6%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,7%...

Tỷ lệ nợ quá hạn của các TCTD trên địa bàn chiếm khoảng 2,79% trong tổng dư nợ.
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo