Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng trong DN nhà nước

Xây dựng Đảng | 13:01 Thứ Sáu ngày 09/09/2016
(HNMO) - Sáng 9-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội thảo tham gia ý kiến Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp (DN) nhà nước và DN có vốn nhà nước chi phối.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham luận tại Hội thảo.

Khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định, nhiệm vụ hiện nay đặt ra yêu cầu đối với toàn Đảng nói chung và tổ chức Đảng trong các DN nhà nước và DN có vốn nhà nước chi phối nói riêng phải đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa mô hình tổ chức DN với đổi mới, hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các DN nhà nước và DN có vốn nhà nước chi phối do Ban Bí thư ban hành sắp tới là văn bản quan trọng, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của các đảng ủy cấp trên cơ sở trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước và có quan hệ trực tiếp đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu một mặt ủng hộ, cho rằng Quy định của Ban Bí thư là rất cần thiết, dự thảo chặt chẽ, khoa học, hợp lý; mặt khác cũng đề xuất, kiến nghị thêm một số nội dung. Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiến nghị, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế; tránh tình trạng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở; đảng bộ DN thành viên có cùng cấp bộ Đảng với đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương xây dựng tiêu chí và hướng dẫn quy trình cụ thể, tạo điều kiện cho việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng giữa Trung ương và các tỉnh, thành ủy được thuận lợi, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các DN đang đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch, lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Thành ủy Hà Nội đồng thời kiến nghị Trung ương ban hành các văn bản quy định cụ thể về chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đối với cán bộ làm chuyên trách công tác Đảng trong các loại hình DN (nói chung), trong các Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trong các DN nhà nước và DN có vốn nhà nước chi phối (nói riêng), để cán bộ chuyên tâm làm chuyên trách công tác Đảng…

Bế mạc hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính khẳng định, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Quy định. Đối với những nội dung có liên quan nhưng không thuộc nội dung điều chỉnh của Quy định, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, kiến nghị với các cơ quan có liên quan xem xét, bổ sung, sửa đổi các văn bản khác. Sau cuộc Hội thảo này, Tổ Biên tập sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy định gửi xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo và gửi đến các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối DN Trung ương và các tỉnh, thành ủy để tham gia bằng văn bản trước khi trình Ban Bí thư.
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo