Sổ tay công tác Đảng

Tránh máy móc trong luân chuyển cán bộ

Xây dựng Đảng | 06:31 Thứ Hai ngày 19/09/2016

(HNM) - Trong buổi làm việc về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” với Đoàn công tác trung ương diễn ra mới đây, Thành ủy Hà Nội khẳng định, một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực đã được thành phố thực hiện có hiệu quả những năm qua là luân chuyển cán bộ. Cán bộ ở những vị trí công tác dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực đã được định kỳ luân chuyển công tác theo quy định.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ công tác luân chuyển cán bộ những năm qua, thành phố cũng nhận thấy: Nhiều vị trí công tác đòi hỏi cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và để đào tạo được một cán bộ, công chức đảm đương được những vị trí đó là hoàn toàn không dễ dàng. Nếu cứ máy móc luân chuyển cán bộ ở những vị trí công tác quan trọng này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chung của thành phố.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, thành phố sẽ hạn chế luân chuyển những cán bộ trong những trường hợp như vậy. Thay vào đó, để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai mạnh các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 10 đoàn giám sát do 3 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đầu giám sát các cấp ủy đảng về ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Chủ trương nêu trên đã được các thành viên Đoàn công tác trung ương đồng tình ủng hộ.

Cùng với cấp thành phố, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội cũng thường xuyên thực hiện luân chuyển cán bộ. Vấn đề mà thành phố nêu trên cũng là vấn đề xảy ra ở các cấp ủy địa phương. Và đó là điều mà các cấp ủy khi thực hiện luân chuyển cán bộ cần cân nhắc thật kỹ, tránh máy móc, rập khuôn. Bởi đích đến cuối cùng của luân chuyển cán bộ là nhằm bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo